מאמרים

רות מרקוס, "רעש ותנועה באוונגרד הפוטוריסטי", שירת המדע, שנתון לספרות, אמנות ומדע, רחובות: מכון ויצמן, 2019, עמ' 149-144.
רות מרקוס, "האור בציור הבארוק", שירת המדע, שנתון לספרות, אמנות ומדע, רחובות: מכון ויצמן, 2018, עמ' 63-60.
רות מרקוס, "מדוע נשים מודרות מההיסטוריה של האמנות הישראלית", ערב רב, 8.8.2015.
רות מרקוס, "הרקע הפראי של חגית שחל", ערב רב, 22.1.15.
רות מרקוס, "על הציטוט", יבשם עזגד (עורך), שירת המדע, שנתון לספרות, אמנות ומדע, רחובות: מכון ויצמן, 2015, עמ' 73-68.
רות מרקוס, "אמנות מול מציאות – ציור הנוף במאה ה-19", שירת המדע, שנתון לספרות, אמנות ומדע, רחובות: מכון ויצמן, 2014, עמ' 132-135.
רות מרקוס, "גל של נוסטלגיה אמיתית – רק לרגע", ערב-רב, 25.11.2014.
רות מרקוס, "סרגיי דיאגילב וקשריו עם האמנות האוונגרדית", מחול 25 (פברואר 2014).
רות מרקוס, "מפות השמיים של פיקאסו", שירת המדע, שנתון לספרות, אמנות ומדע, רחובות: מכון ויצמן, 2013, עמ' 98-103.
רות מרקוס, "ניצני המהפיכה", שירת המדע, שנתון לספרות, אמנות ומדע, רחובות: מכון ויצמן, 2013, עמ' 42-46.
רות מרקוס, "שלושה מודלים של אנדרוגינוס באמנות המאה העשרים", חיים של אמנות, בעריכת ר. איסקין, ח. מאור, ק. קוג'מן-אפל, הוצאת מאגנס האוניברסיטה העברית, 2011, (28-3).
רות מרקוס, "'פאם פאטאל' במעבר המאה (מהמאה ה-19 למאה ה-20)", פאם פאטאל – האישה ההורסת, תל-אביב: מוזיאון ת"א לאמנות, 2006, (31-23).
רות מרקוס, "קליר יניב – האישה והציפור", קליר יניב – האישה וציפור הנפש, רטרוספקטיבה, מוזיאון ינקו-דאדא עין הוד, 2006, (20-14).
רות מרקוס, "קונסטנטין ברנקוזי (1957-1876)", מבוא לספר: טרטיי פליאולוג, שיחות עם ברנקוזי, הוצאת הקיבוץ המאוחד, קו אדום אמנות, 2004, (27-11).
רות מרקוס, "החיזיון כמציאות ממשית בציורי גוגן", מותר 9, אוניברסיטת תל-אביב, 2001, (75-8).
רות מרקוס, "מהמלה אל הדימוי – התיאוריה והפרקטיקה של המניפסטים הפוטוריסטיים", מותר 6, אוניברסיטת תל-אביב, 1998, (64-57).
רות מרקוס, "נקבת גמל שלמה – האשה המסרסת באמנות הסוריאליסטית", מותר 4, אוניברסיטת תל-אביב, 1996, (100-91).
רות מרקוס, "אדריכלות כפסל – 'הארמון ב-4 לפנות בוקר' 1932-33", ג'אקומטי, מותר 2, אוניברסיטת תל-אביב, 1994, (140-134).