אלפון אמניות ישראליות

אלפון זה מהווה פרוייקט מתמשך ובא בהמשך לספר שערכתי נשים יוצרות בישראל 1970-1920, בו טענתי ששמותיהן של רבות מהנשים היוצרות נעלמו מהשיח הקנוני של האמנות הישראלית, תופעה אופיינית דווקא ליוצרות שפעלו עד סוף שנות השישים של המאה העשרים. אני וחברותי תקפנו בספר את המיתוס המקובל, לפיו פעלו בארץ באותן שנים מעט אמניות, והוכחנו שמספרן היה גדול ושרובן היו אמניות מוכרות ונחשבות. כרגע האלפון מכיל את רוב האמניות שפעלו בין השנים 1970-1920, אך מטרתו להמשיך ולאתר עוד אמניות וגם לעדכן את האינפורמציה עליהן.

לפתיחת האלפון לחץ כאן.